About

เกี่ยวกับวัดโคซังจิ เขาโทะกะโนะโอะ

เขตพื้นที่ทะคะโอะที่มีภูเขาหลายลูกอยู่ในเขตตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโต มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมมาแต่ช้านาน โดยได้เคยมีการสร้างวัดในเขตพื้นที่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 แต่ก็ได้ปิดวัดไปเมื่อศตวรรษที่ 12 และหลังจากนั้นจักรพรรดิโกะโทะบะได้มีคำสั่งให้เมียวเอะ (ค.ศ. 1173–1232) ซึ่งเป็นพระที่มีอิทธิพลทำการบรูณะขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1206 โดยชื่อของวัดโคซังจิ หรือ "วัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง" ตั้งขึ้นจากคำที่อ้างอิงจากพระสูตรเคะกอน ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญของนิกายเคะกอนชู โดยจะเรียกกันทั่วไปว่า "วัดโคซังจิ(Kozanji)" แต่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ "วัดโคซังจิ(Kosanji)"

วัดโคซังจิกลายเป็นวัดที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัดแห่งการเรียนรู้เพราะการอุทิศตนเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาของเมียวเอะ ตัวท่านเองเป็นผู้ที่รักศิลปะทางศาสนา โดยได้เชิญศิลปินและผู้ที่มีความรู้ที่มีชื่อเสียงมาที่วัดบ่อยครั้ง สภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ที่ท่านบ่มเพาะมานั้นถูกปลูกฝังไว้ในสมบัติมากมายที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยเฮอัน (ค.ศ. 794–1185) ที่เป็นช่วงยุคสมัยที่ศิลปะและวรรณกรรมเฟื่องฟู จนถึงสมัยคะมะคุระ (ค.ศ. 1185-1333) ที่มีความคิดของพุทธศาสนาแบบใหม่เข้ามายังประเทศญี่ปุ่น โดยภาพวาด รูปปั้น และเอกสารต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่มีอยู่ที่วัดนั้นรอดพ้นจากเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 และยังคงอยู่ในสภาพที่ดีในปัจจุบัน

เมียวเอะยังเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นผู้ที่นำชามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น ท่านได้ทำการปลูกชาใกล้กับวัดโคซังจิ และในทุกวันนี้ทางวัดก็ยังคงเก็บชาจากแปลงชาเล็กๆ ทุกปี ผู้ปลูกชาทั่วประเทศให้ความเคารพท่านเมียวเอะมาจนถึงทุกวันนี้เพราะทราบถึงคุณความดีของท่านที่มีให้กับประเพณีการดื่มชาของญี่ปุ่น

Access

สำหรับท่านที่มาสักการะ

ชื่อวัด
วัดโคซังจิ เขาโทะกะโนะโอaะ (โทะกะโนะโอะซัง โคซังจิ Toganoosan Kosanji)
ที่ตั้ง
8 Toganoo Cho, Umegahata, Ukyo Ku, Kyoto 616-8295
เวลาเปิดให้เข้าชม
8:30-17:00
ค่าเข้าภูเขา
ฟรี (เก็บค่าเข้าเฉพาะฤดูใบไม้ร่วง 500 เยน)
ค่าเข้าชมเซะคิซุยอิน
800 เยน

ท่านที่เดินทางมาโดยรถสาธารณะ

จากสถานีเกียวโต (JR)
รถบัสประจำทาง JR สาย Takao/Keihoku โดยขึ้นรถบัสที่ไป "โทะกะโนะโอะ/ชูซัง" และลงรถที่ป้ายรถบัส "โทะกะโนะโอะ" (ใช้เวลาประมาณ 55 นาที)
จากสถานีชิโจ (Shijo) (รถไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลเมืองเกียวโต)
รถบัสประจำทางของเทศบาลเมืองสาย 8 โดยขึ้นรถบัสที่ไป "ทะคะโอะ/โทะกะโนะโอะ" และลงรถที่ป้ายรถบัส "โทะกะโนะโอะ" (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

ท่านที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว

ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีจากทางขึ้นลงทางด่วน Kyoto minami โดยขอให้ใช้ที่จอดรถดังต่อไปนี้

ที่จอดรถนักท่องเที่ยวทะคะโอะของเทศบาลเมืองเกียวโต (อยู่ข้างป้ายรถบัส "โทะกะโนะโอะ")

จำนวนที่จอดรถ : 50 คัน
ค่าจอดรถ : ฟรี *เสียค่าจอดเฉพาะเดือนพฤศจิกายน

ที่จอดรถขนาดใหญ่ทะคะโอะ (อยู่บริเวณด้านในของ Arashiyama-Takao Parkway)

ค่าจอดรถ : เสียค่าใช้จ่าย *ขอให้เข้าดูรายละเอียด เช่น เวลาให้บริการ เป็นต้น ได้ที่เว็บไซต์ทางการ