Treasure

Kho báu của chùa truyền lại cho hậu thế bằng chứng Thánh nhân Myoe đã tồn tại

Sekisuiin

 • Quốc bảo
 • Tòa nhà

Myoe Shonin jujo zazen zo

 • Quốc bảo
 • Tranh

Kibori no Kuji

 • Tài sản văn hóa quan trọng
 • Điêu khắc

Butsugen Butsumo zo

 • Quốc bảo
 • Tranh

Tượng Byakkoshin

 • Tài sản văn hóa quan trọng
 • Điêu khắc

Tượng Zenmyoshin

 • Tài sản văn hóa quan trọng
 • Điêu khắc

Choju jinbutsu giga

 • Quốc bảo
 • Tranh

Kegonshu soshi eden

 • Quốc bảo
 • Tranh

Tenrei bansho meigi

 • Quốc bảo
 • Thư tịch