Lời dạy "Arubekiyowa"của Thánh nhân Myoe truyền lại

Lời dạy "Arubekiyowa"của Thánh nhân Myoe truyền lại

Thánh nhân Myoe , người thành lập chùa Kosanji, đã để lại lời nói "Arubekiyowa".Đó là lời dạy rằng ở thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó hãy tự hỏi bản thân "nên như thế nào" và sống theo câu trả lời cho câu hỏi đó. Lời dạy này rất được coi trọng tại chùa Kosanji. Cả những vị nào đến viếng chùa cũng xin hãy viếng chùa với suy nghĩ trong lòng Bây giờ mình như thế nào".

Temple Treasures

Kho báu của chùa truyền lại cho hậu thế bằng chứng Thánh nhân Myoe đã tồn tại

Sekisuiin

  • Quốc bảo
  • Tòa nhà

Myoe Shonin jujo zazen zo

  • Quốc bảo
  • Tranh

Kibori no Kuji

  • Tài sản văn hóa quan trọng
  • Điêu khắc