Teachings of saint Myoe

Perkara Yang Seharusnya Berlaku, menurut Sami Myoe

Sami Myoe yang mengasaskan Kuil Kosanji telah meninggalkan kata-kata "Arubekiyouwa". Ia membawa maksud bertanya kepada diri sendiri "apa yang seharusnya berlaku" pada masa itu - dan hidup mengikut jawapannya. Kuil Kosanji memegang erat prinsip ini. Kepada yang datang untuk beribadat, sila beribadat sambil berfikir mengenai apa yang sepatutnya berlaku.

Temple Treasures

Khazanah kuil yang menyampaikan bukti hidup Sami Myoe

Sekisuiin

  • Khazanah Nasional
  • Bangunan

Gambar Myoe Sedang Bertapa Di Pohon

  • Khazanah Nasional
  • Lukisan

Kibori no Kuji

  • Harta Budaya Penting
  • Ukiran